Prawa i obowiązki poręczyciela

Obowiązki żyranta są stosunkowo przejrzyste, jednak nie każda osoba będąca poręczycielem zdaje sobie sprawę z tego, że może w przyszłości zmierzyć się ze spłacaniem nie swojego kredytu. Jeśli bowiem kredytobiorca przestaje spłacać dług, wówczas obowiązek ten przechodzi właśnie na gwaranta. Musi więc on pamiętać o tym, że przyszłość przynosi wiele niespodzianek. Co więcej, bardzo ciężko jest się w późniejszym czasie wycofać z poręczenia.

Warto również nadmienić, że poręczyciel może mieć kłopot z dostaniem pożyczki lub kredytu, ponieważ jego zdolność kredytowa będzie znacznie mniejsza.

Poręczenie kredytu: co oznacza?

Kredyt z poręczeniem to pewnego rodzaju forma zabezpieczenia zadłużenia przez bank lub inną instytucję finansową. Najczęściej jest on oferowany osobom, które mają niską zdolność kredytową.

Żyrant – w momencie podpisania umowy oraz zgody – bierze na siebie niezwykle dużą odpowiedzialność. W razie niespłacania zadłużenia przez dłużnika, to na niego spoczywa obowiązek spłaty rat.

Kogo nazywamy żyrantem?

Żyrant  to gwarant, poręczyciel (tutaj więcej o tej funkcji) który ręczy własnym podpisem spłatę zadłużenia, kredytu, pożyczki, weksla i tym podobne przez inną osobę. Samo to słowo pochodzi od łacińskiego „gyrus”, to jest „obieg” oraz włoskiego „girant”, co dziś odpowiada słowom „żyrować, obiegać” (obieg pieniądza).

Warunki bycia żyrantem

Poręczycielem może być osoba, która posiada comiesięczne, stałe wpływy na konto, odpowiednią zdolność kredytową, a także ukończyła osiemnasty rok życia (jest pełnoletnia). Oprócz tego, mogą być to również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, emeryci oraz renciści, a nawet osoby wykonujące wolny zawód.

Niezwykle ważne jest również to, czy osoba chcąca zostać poręczycielem posiada pozytywną historię kredytową, nie ma żadnych zadłużeń oraz nie miała żadnych problemów z komornikiem. Najczęściej jednak poręczycielem jest osoba spokrewniona z kredytobiorcą, bądź będąca w bliskich relacjach z nim.

Prawa żyranta

Osoba poręczająca kredyt ma również swoje prawa. Po pierwsze, ma prawo do wglądu do dotychczasowych spłat. Po drugie, może zażądać od banku informacji na temat spłaty kredytu. Po trzecie, instytucja bankowa musi niezwłocznie poinformować poręczyciela o opóźnieniach w spłacie należności przez kredytobiorcę, bądź całkowitym niespłacaniu.

Oprócz tego, żyrant, który musi spłacać za kredytobiorcę jego zadłużenie, staje się wierzycielem. Może więc domagać się zwrotu wpłaconych do banku pieniędzy.

Prawnicy jednak jasno przyznają, że odzyskanie wpłaconych należności jest często niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *