Ile kosztuje nasze zdrowie?

Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnego leczenia w ramach NFZ muszą być ubezpieczone. W większości przypadków ubezpieczenie to jest płatne. Popatrzmy – ile kosztuje nasze zdrowie?

Wysokość składki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacimy sami nie zawsze nawet mając tego świadomość. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, bądź umowy zlecenia składki potrąca z wynagrodzenia i przesyła do ZUS nasz pracodawca bądź zleceniodawca. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą same opłacają składkę. Natomiast ze świadczeń wypłacanych emerytom i rencistom, składki potrąca ZUS lub KRUS.

Wysokość składki wynosi 9 % od naszego wynagrodzenia i podlega podziałowi. Część składki wynosząca 7,75 % potrąca się z obliczonego podatku, a pozostałe 1,25 % bezpośrednio z wynagrodzenia.

Jak obliczamy składki?

Obliczanie składek zdrowotnych jest dość skomplikowane. Popatrzmy, jak obliczyć składkę od minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto, wynoszącego 2100 zł.

Wynagrodzenie brutto 2100,-

minus składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% – 204,96

minus składka na ubezpieczenie rentowe  1,50 % – 31,50

minus składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45% – 51,45

——————————————————————

otrzymujemy podstawę ubezpieczenia zdrowotnego 1812,09

składka zdrowotna 1812,09 x 7,75 % = 140,44

składka zdrowotna 1812,09 x 1,25 % = 22,65

obliczony podatek 259,84 minus 140,44  = 119,40 (w zaokrągleniu 119,-)

Nasze wynagrodzenie netto wynosi:

1812,09 minus 140,44 minus 22,65 minus 119,- = 1530,-

Choroba zwiększa składkę?

Pierwsze 33 dni choroby w roku, zwane wynagrodzeniem za czas choroby zwiększają składkę zdrowotną. Wynagrodzenie takie należy doliczyć do kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia.

Inaczej to wygląda w przypadku, kiedy chorujemy przez dłuższy czas i pobieramy zasiłek chorobowy. Podstawa składki odpowiednio się wtedy zmniejsza lub może być nawet zerowa.

Co ważne, nasze ubezpieczenie podczas choroby trwa nadal, nawet jeżeli stosunek pracy lub umowa zlecenia ustała.

Prywatny przedsiębiorca

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na innych zasadach. Tu podstawa naliczenia ubezpieczenia jest stała i wynosi 9 % od kwoty stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. W 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł. Tak obliczona składka wynosi 319,94 zł.

Emeryt lub rencista

Tutaj obliczanie składek wygląda jeszcze inaczej. Składki oblicza się bezpośrednio od kwoty brutto świadczenia. Nie jest ona zmniejszana o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, gdyż emeryt lub rencista nie płaci takich składek. Dokładne obliczenie składek  świadczeniobiorca ZUS otrzyma w decyzji przyznającej emeryturę lub rentę.

Więcej na temat ubezpieczenia zdrowotnego: https://kapitalni.org/pl/artykuly/prywatne-ubezpieczenie-zdrowotne-i-medyczne-jak-wybrac-ile-moze-kosztowac-i-czy-mozna-na-nim-zaoszczedzic,73,86

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *